Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς

Υπηρεσίες ΠΣΔ

Αντιμετώπιση προβλημάτων διασύνδεσης με τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες

Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Στήριξη των Σχολικών Εργαστήριων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους

Υποδομές ΤΠΕ

Υποστήριξη τηλεφωνικά, επιτόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας, για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σχετικά

Σχετικά

Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) αποτελούν αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία υπάγεται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Περισσότερα

Οργανόγραμμα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς
Κατσιρντάκης Μιχάλης
Κατσιρντάκης Μιχάλης
Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Παχής Κων/νος
Παχής Κων/νος
Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Κριτικές

Κριτικές και σχόλια

Για απορίες, πληροφορίες και σχόλια

Πρόσφατα άρθρα