Τα σχολεία του Κιλκίς σε δίκτυο οπτικών ινών

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 η διασύνδεση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Κιλκίς με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η διασύνδεση υλοποιήθηκε μέσω κυκλώματος υπερυψηλής ταχύτητας (1 Gbps) του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» (www.syzefxis.gov.gr), το οποίο εκτός των δικτυακών αναγκών των σχολείων καλύπτει επίσης και ανάλογες ανάγκες των … Continue reading

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch

Το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανίων, προκηρύσσουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιχνιδιού στο Scratch. Σκοπός του διαγωνισμού η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, … Continue reading

Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist” 2014-2015

Σας γνωστοποιούμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών στις εφαρμογές του Microsoft Office. Το Ελληνικό Σκέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος “Microsoft Office Specialist (2014-2015) διοργανώνεται από τους φορείς Πιστοποίησης Πληροφορικής ACTA και INFOTEST, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από δεκατριών (13) … Continue reading

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ Επίπεδο)

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α’ … Continue reading

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας) το: 9ο Πανελλήνιο … Continue reading

Διευκρινήσεις: Κτηματολόγιο υποδομών ΤΠΕ των σχολείων

Σχετικά με την ημερίδα για το Κτηματολόγιο υποδομών ΤΠΕ των σχολείων, θα ήθελα να επισημάνω/διευκρινήσω: Σκοπός της ημερίδας ήταν η συνοπτική παρουσίαση των βασικών διαδικασιών – ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την απογραφή του εξοπλισμού στο κτηματολόγιο Η αναφορά ενδεικτικών λογισμικών που μπορούν να αξιοποιηθούν. Η λεπτομερής μεθοδολογία … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15